https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Thông tin tuyển sinh 2021

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2021
Thông tin tuyển sinh 2021

Trường Đại học Yersin Đà Lạt xét tuyển thẳng năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện xét tuyển thẳng các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 - NEW

10 tips ôn thi hiệu quả khi ở nhà

Đề án đăng ký mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Đề án đăng ký mở mã ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm

Mời quý vị tham khảo Đề án đăng ký mở mã ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại đây.

Đề án đăng ký mở mã ngành đào tạo Luật kinh tế

Mời quý vị tham khảo Đề án đăng ký mở mã ngành đào tạo Luật kinh tế của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại đây.

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Yersin Đà Lạt có 4 phương thức xét tuyển, thí sinh tải mẫu phiếu tương ứng với từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Đại học Yersin Đà Lạt xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Cao học 2019 tại Đại học Yersin Đà Lạt

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo tuyển sinh cao học năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng như sau:

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn