Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học
Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông báo xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường - Đợt 2/ Năm 2014

- Thời gian: 8h ngày 26 tháng 11 năm 2014 (thứ tư). Địa điểm: phòng N0.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường

Thư mời Đặt bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 06 (7/2014)

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 5 (04/2014)

Thư mời Đặt bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục, số 04 (01/2014) Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Để Bản tin Khoa học & Giáo dục xuất bản theo đúng kế hoạch, Hội đồng Biên tập kính mời quý thầy/cô, các nhà khoa học, các em sinh viên tham gia viết bài báo khoa học cho Bản tin Khoa học & Giáo dục của trường xuất bản vào tháng 01/2014.

Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định đăng trên website www.dalat.gov.vn; www.lamdongdost.gov.vn

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Xây dựng các mô hình, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên phù hợp với đặc thù của nhà trường

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2013

Đây là công việc được trường Đại học Yersin Đà Lạt chú trọng ngay từ ngày đầu thành lập nhằm tạo nền móng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và sự phát triển của nhà trường.

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015... Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng mời đề xuất các đề tài dự án KH&CN, dự án hỗ trợ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2014.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn