Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học
Tin tức nghiên cứu khoa học

Danh mục bài báo khoa học số 05 (04/2014)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 05 (04/2014) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 13 (08/2016)

Thể lệ và hình thức trình bày bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Khoa học Yersin

Thư mời viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Yersin - Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Thông báo đăng ký Nghiên cứu Khoa học cấp Trường, cấp Khoa, học kỳ 1, năm học: 2016 - 2017

Quý thầy cô đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và gửi về phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học đến hết ngày 19/9/2016.

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Đề tài "Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của loại hình lưu trú hostel tại Tp. Đà Lạt" do ThS. Phan Thị Bích Hằng và ThS. Phan Vũ Dung Vân đã được Hội đồng Khoa học Trường xét duyệt.

Danh mục bài báo khoa học đăng trên số 11 (01/2016)

Mời quý thầy cô và các bạn xem danh mục bài báo khoa học số 11 (01/2016) và nội dung các bài báo tại các mục đính kèm.

Thư mời Viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 12 (04/2016)

Bản tin Khoa học & Giáo dục số 12 (04/2016) sẽ được xuất bản vào tháng 04/2016, Hội đồng Biên tập kính mời quý thầy/cô, các nhà khoa học, các em sinh viên tham gia viết bài và gửi về Ban Thư ký trước ngày 20/03/2016.

Tổ chức hội thảo về phương pháp viết và công bố bài báo khoa học

Qua Hội thảo, cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích để viết và công bố bài báo khoa học. Đây là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng Bản tin Khoa học và Giáo dục, tiến tới thành lập Tạp chí Khoa học của Trường.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn