Thành viên của

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 Liên Hệ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TRANG CHỦ TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Ngày đăng 26/3/2018
|
Lượt xem: 11444

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: “Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: “Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ”;

Trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung  

Tên trường:   Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Mã trường:     DYD.

2. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

3.1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Đại học Yersin Đà Lạt dự kiến dành 40% chỉ tiêu đại học để xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

3.1.2. Tiêu chí xét tuyển

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường, kết quả thi của thí sinh và các chính sách ưu tiên, trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo nguyên tắc xét tuyển chung là:

Chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và có điểm thi không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định.

Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được xét tuyển thấp hơn ngưỡng đầu vào 1.0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi học chính thức.

Đối với thí sinh thi môn ngoại ngữ được chọn xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ thay thế theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả tổ hợp môn đăng ký xét tuyển lớp 12

a. Chỉ tiêu xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển theo hình thức này được tính trong số 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT. 

b. Tiêu chí xét tuyển

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT. Học sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT.

c. Nguyên tắc xét tuyển

Theo khối xét tuyển cách tính điểm xét tuyển như sau:

ĐXT = M1 + M2 + M3 + ƯT

Trong đó:

- ĐXT là điểm xét tuyển.

- M1, M2, M3 là điểm của mỗi môn học ứng với khối xét tuyển của năm học lớp 12 (hoặc là các môn năng khiếu).

- ƯT là chính sách ưu tiên về khu vực và đối tượng (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ được áp dụng sau khi thí sinh đáp ứng đủ các tiêu chí xét tuyển.

d. Điều kiện xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện xét tuyển bậc Đại học, cụ thể như sau:

  • Đối với các khối xét tuyển A00, A01, B00, C00, D01, D08, D14, D15, K01: Tổ hợp môn tương ứng với khối xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
  • Đối với khối xét tuyển V00, V01, H00, H01: Tổng số điểm năm lớp 12 môn Toán và Lý (đối với khối V00), môn Toán và Ngữ văn (đối với khối V01, H01) đạt từ 12 điểm trở lên. Tổng số điểm năm lớp 12 môn Ngữ văn (đối với khối H00) đạt từ 6.0 điểm trở lên.
  • Đối với các tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu, nhà trường sẽ tổ chức xét các môn văn hóa theo kết quả THPT và môn năng khiếu được học bổ sung trong năm học đầu tiên của khóa học.

3.3. Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết lớp 12

a. Chỉ tiêu xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển theo hình thức này được tính trong số 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT.

b. Tiêu chí xét tuyển

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT. Học sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT.

c. Nguyên tắc xét tuyển và điều kiện xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký

  • Điểm trung bình chung năm học lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 6.0 điểm.
  • Đối với các khối ngành có môn năng khiếu, nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên học bổ sung môn năng khiếu trong năm học đầu tiên của khóa học.

4. Danh mục các ngành xét tuyển, Khối xét tuyển, tổ hợp xét tuyển

STT

Ngành

Mã ngành

Khối xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Ghi chú

Bậc Đại học

1

Công nghệ thông tin

‎7480201

1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

4. Toán, Tiếng Anh, Tin học (K01)

 

2

Khoa học môi trường

‎7440301

1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

3

Công nghệ sinh học

‎7420201

1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

4

Điều dưỡng

‎7720301

1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

 

5

Quản trị kinh doanh

‎7340101

1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

6

Quản trị dịch vụ du lịch

và lữ hành

‎7810103

1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)

 

7

Kiến trúc

‎7580101

1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (V00)

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01)

3. Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2 (H00)

4. Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí (H01) Môn năng khiếu nhân hệ số 2*

 

8

Thiết kế nội thất

 

 

7580108

1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (V00)

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01)

3. Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2 (H00)

4. Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí (H01) Môn năng khiếu nhân hệ số 2*

 

9

Ngôn ngữ Anh

 

7220201

1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)

 

 

5. Thời gian

5.1. Đối với thí sinh dự thi đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Thời gian, phương thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường.

5.2. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT

Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/6/2018 (Thí sinh đã tốt nghiệp những năm trước).

Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 30/6/2018 đến ngày 30/7/2018

Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  01/8/2018 đến ngày 15/8/2018

Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  16/8/2018 đến ngày 30/9/2018

Đơt 5: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  16/10/2018 đến ngày 30/10/2018

5.3. Hình thức nhận hồ sơ xét tuyển

- Nộp trực tiếp tại trường;

- Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên;

- Đăng ký trực tiếp qua mạng (Sau đó phải gửi hồ sơ theo đường bưu điện):

XI. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN

1. Đào tạo gắn liền với thực tiễn của doanh nghiệp; SV được thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp của Tập đoàn TTC nhằm hướng đến mục tiêu “Job ready – Học tập sẵn sàng cho nghề nghiệp tương lai”.

2. Học bổng về chỗ ở: Miễn phí chỗ ở cho những sinh viên ở xa khi có nhu cầu (tại khu ký túc xá Thành phố Đà Lạt).

3. SV ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Ngôn ngữ Anh được đào tạo tiếng Nhật miễn phí và có cơ hội được thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Đặc biệt, SV ngành Điều dưỡng được tham gia chương trình đào tạo Điều dưỡng viên đi làm việc tại Nhật Bản với chi phí 0đ.

4. Học bổng toàn phần dành cho những thí sinh xuất sắc; hoặc thí sinh có cơ hội nhận học bổng bán phần…

5. Giảm học phí từ  10%  - 15% cho học sinh là con của cán bộ, nhân viên các công ty thuộc tập đoàn TTC.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt

Website: http://www.yersin.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/YersinUniversity

Email: daihocyersin@gmail.com / tuyensinh@yersin.edu.vn

Hotline: 0911 66 20 22 / 0981 30 91 90

 

File đính kèm:

- De-an-tuyen-sinh-2018-truong-dai-hoc-Yersin-Da-Lat

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - Ngành Khoa học máy tính

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - Ngành Khoa học máy tính - Lớp liên kết với Đại học Quy Nhơn

21 đoàn viên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Trong hai ngày 9 và 10/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp do Tỉnh Đoàn tổ chức. Tham gia hội thi có 21 thí sinh đến từ 21 cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Đưa văn hóa cổ điển Nhật Bản đến với sinh viên Yersin

Sáng ngày 11.4.2018, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức thành công buổi giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến sinh viên của Trường. Buổi giới thiệu có cô Yoko Miyadera, thầy Nemoto Shigeru, thầy Michihiro Abe - Thành viên Hội Nghiên cứu Văn hoá Nhật Bản

Tạp chí Khoa học số 03 (10/2017)

Ứng dụng mô hình binary logistic phân tích chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tạp chí Khoa học số 02 (03/2017)

Vận dụng một số phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học môn giáo dục học ở trường đại học sư phạm - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học số 01 (11/2016)

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập phía nam: thực trạng và biện pháp