Thành viên của

Tư Vấn Trực Tuyến (263) 355211 Liên Hệ

CỰU SINH VIÊN

TRANG CHỦ CỰU SINH VIÊN BAN LIÊN LẠC

BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Ngày đăng 12/1/2018
|
Lượt xem: 92

Đang cập nhật

97% sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp

Với điểm số khá ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua - 26 điểm, Hồ Sỹ Quang đã trở thành Tân thủ khoa của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

97% sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp

Với điểm số khá ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua - 26 điểm, Hồ Sỹ Quang đã trở thành Tân thủ khoa của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

97% sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp

Với điểm số khá ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua - 26 điểm, Hồ Sỹ Quang đã trở thành Tân thủ khoa của trường Đại học Yersin Đà Lạt.